Aktualności

 

Wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

W projekcie zmian prawa karnego przewiduje się znaczne zaostrzenie kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami. Za przestępstwo dokonane ze szczególnym okrucieństwem przewiduje się karę do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Sąd będzie miał obowiązek zasądzać od sprawy świadczenie w wysokości 1000 zł na rzecz ochrony zwierząt.

Czytaj dalej

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o zadośćuczynienie

Wyrokiem z dnia 10.02.2017 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt V CSK 291/16, potwierdził zasadność rozstrzygnięć sądów I i II instancji, które zasądziły zadośćuczynienie na rzecz synów poszkodowanego w wypadku samochodowym, który w jego wyniku stał się osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku, a co więcej nie ma z nim praktycznie żadnego kontaktu. […]

Czytaj dalej

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł brutto do 2000 zł brutto. Zróżnicowane wynagrodzenie gwarantowane w zależności od stażu pracy zostało zlikwidowane, a już w pierwszym roku zatrudnienia pracownik ma prawo do co najmniej minimalnej płacy w wysokości 100 procent. Ponadto, dodatek za pracę w porze nocnej należy wypłacać ponad […]

Czytaj dalej

Projekt zaostrzenia konsekwencji niepłacenia alimentów

Nowela kodeksu karnego, którą przyjął rząd w dniu 29 grudnia 2016 roku dotyczy konsekwencji niepłacenia alimentów na dzieci. Na dzień dzisiejszy w kodeksie karnym mowa jest jedynie o „uporczywym uchylaniu się” od obowiązku alimentacyjnego. Projekt nowelizacji zakłada uzupełnienie art. 209 k.k. w ten sposób, aby osoba, której dług alimentacyjny stanowić będzie równowartość co najmniej 3 […]

Czytaj dalej

Nowelizacja kpc – wydłużenie terminu na wznowienie postępowania

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnegoz września 2015 r. kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że okres na wznowienie postępowań cywilnych po uprawomocnieniu się wyroku wydłuży się z pięciu do dziesięciu lat. Wydłużenie terminu na wznowienie postępowań cywilnych obowiązywać będzie we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje teraz termin pięcioletni.

Czytaj dalej

Zmiany w zakresie zezwoleń na wycinkę drzew

Uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przewiduje, że będzie można wycinać drzewa i krzewy na prywatnej posesji bez zezwolenia, poza przypadkami, gdy  ich usunięcie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże Rady Gminy będą mogły stanowić w ramach aktów prawa miejscowego, przykładowo jakich drzew nie można w ogóle wycinać, a na jakich wycięcie […]

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zabezpieczenie pieniędzy na koncie

Sejm uchwalił nowelę kodeksu postępowania cywilnego, która ma na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia rachunku bankowego, z myślą o ułatwieniu dochodzenia wierzytelności poza granicami kraju w sprawach cywilnych i handlowych. Wierzyciel ścigający dłużnika z innego kraju będzie mógł zabezpieczyć pieniądze na jego koncie za sprawą europejskiego nakazu zabezpieczenia pieniędzy. Nakaz będzie uznawany w […]

Czytaj dalej

Przełom w procesach dotyczących zapłaty ryczałtów za noclegi w transporcie międzynarodowym

W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący ryczałtów za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym. Trybunał stwierdził, że stosowanie przepisów dotyczących pracowników administracji do kierowców zatrudnionych w firmach przewozowych, nie jest zgodne z Konstytucją. Skutkiem wyroku jest to, iż przepisów, które są powołane w wyroku, nie można zastosować w przypadku kierowców, którzy […]

Czytaj dalej

Osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia sąd może skierować do ośrodka w Gostyninie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie o sygn. akt: K 6/14 uznał, że przepisy pozwalające sądowi kierować do ośrodka w Gostyninie osoby z zaburzeniami psychicznymi, stwarzające zagrożenie życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób, za zgodne z konstytucją. Prezes TK w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że jest to ośrodek terapeutyczny, jak przymusowe umieszczenie w szpitalu […]

Czytaj dalej

Zakres prac będzie decydował o tym, czy remont to roboty budowlane

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: IV CSK 57/16, istnienie planu prac, nie ma dużego znaczenia dla zakwalifikowania umowy. O charakterze umowy decyduje bowiem głównie zakres robót. W przypadku, gdy ich zakres jest rozległy, wykonane roboty nie mogą być traktowane jako wykonanie dzieła, nawet w sytuacji, gdy nie ma planu robót.

Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress