Adwokat Ratajczak » Prawo pracy i ubezpieczeń

Prawo pracy i ubezpieczeń

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych
  • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych
  • reprezentowanie w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach