Adwokat Ratajczak » Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa podatkowego obejmuje m.in.:

  • udzielanie wyjaśnień o zakresie zobowiązań podatkowych
  • weryfikacja pod względem podatkowym projektów umów
  • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pisma wyjaśniające przyczyny korekt deklaracji podatkowych , itp.)
  • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA
  • sporządzanie opinii podatkowych
  • analiza umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych
  • przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych
  • reprezentowanie we wszystkich etapach postępowania podatkowego i sądowego