Adwokat Ratajczak » Prawo handlowe

Prawo handlowe

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa handlowego obejmuje m.in.:

  • kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń na dokonanie koncentracji
  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, w szczególności niemieckiego
  • obsługę organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
  • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego
  • przygotowywanie niestandardowych projektów kontraktów menedżerskich z członkami władz podmiotów gospodarczych
  • kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń