Adwokat Ratajczak » Prawo cywilne

Prawo cywilne

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących nieruchomości, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych
  • reprezentowanie w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • analizowanie umów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego