Adwokat Ratajczak » Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

  • porady prawne we wszelkich dziedzinach związanych z prawem administracyjnym
  • reprezentowanie w sporach z organami administracji, w tym również w zakresie odwołań i w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji