Na łamach lokalnej gazety ukazał się artykuł w głośnej i poruszającej sprawie. Sprawa również dotyka ciekawych aspektów polskiego procesu karnego w świetle nowych dowodów zebranych po uprawomocnieniu się wyroku, a także przyjęcia określonych postaw procesowych uczestników tego procesu.

_doc-03-03-2015-09-38