Od 1lipca 2015 r., czekają nas bardzo głębokie zmiany w polskim procesie karnym. Gazeta Lubuska poprosiła mecenasa Mariusza Ratajczaka o eksperckie skomentowanie Wielkiej Nowelizacji w bardzo przystępny sposób dla każdego czytelnika gazety.