Mariusz Ratajczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej (ukończona aplikacja adwokacka i zdany z 4 miejscem w Polsce państwowy egzamin zawodowy).

mariusz.ratajczak@adwokatura.pl

+48 602 196 918

Członek Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich. Jeden z fundatorów Fundacji na Rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury z siedzibą we Wrocławiu. Członek Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej. Wykładowca i egzaminator z procesu karnego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego przy Polskim Związku Łowieckim. W latach 2013-2016 z-ca członka ORA w Zielonej Górze. Maratończyk i członek Klubu Biegowego WIKON Nowa Sól. Zdobywca Korony Maratonów Polskich. Finisher 49. TCS New York City Marathon, największego Maratonu na Świecie.

Od co najmniej 20 lat czynnie zajmuje się praktyką stosowania prawa. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, karnym skarbowym (k.k.s.) i w postępowaniach o wydanie listu żelaznego i ENA. Reprezentuje Klientów również w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz przed Sądami pracy. Nieobce są mu liczne dziedziny prawa administracyjnego i podatkowego. Liczne grono jego klientów, to zarówno osoby indywidualne, jak i firmy (przedsiębiorcy) prowadzący działalność gospodarczą we wszelkich formach organizacyjno – prawnych. Wszystkim swoim Klientom zapewnia wysoką jakość usług i porad prawnych. Jest człowiekiem sukcesu, o szerokich zdolnościach interpersonalnych, które doskonale sprawdzają się na salach sądowych oraz w negocjacjach między stronami o spornych interesach.

W grudniu 2012 roku Kancelaria mecenasa Mariusza Ratajczaka wygrała prestiżowy konkurs zorganizowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i otrzymała tytuł AMBASADORA MAŁEGO BIZNESU oraz Statuetkę Ambasadora, a w 2016 r. została ponownie laureatem tegoż konkursu.

Współpracuje z wieloma prawnikami i kancelariami z całej Polski. Dodatkowo wieloletnia współpraca z kontrahentami oraz prawnikami na gruncie prawa niemieckiego pozwoliła mu na wypracowanie profesjonalnej pomocy prawnej także na płaszczyźnie spraw międzynarodowych.