Mariusz Ratajczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej (ukończona aplikacja adwokacka i zdany z 4 miejscem w Polsce państwowy egzamin zawodowy).

mariusz.ratajczak@adwokatura.pl

+48 602 196 918

Członek Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich. Jeden z fundatorów Fundacji na Rzecz Pomocy Socjalnej Adwokatom, Aplikantom Adwokackim i Pracownikom Adwokatury z siedzibą we Wrocławiu. Członek Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej. Wykładowca i egzaminator z procesu karnego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego przy Polskim Związku Łowieckim. W latach 2013-2016 z-ca członka ORA w Zielonej Górze. Maratończyk i członek Klubu Biegowego WIKON Nowa Sól i Team Draczyński. Zdobywca Korony Maratonów Polskich. Finisher 49. TCS New York City Marathon, największego Maratonu na Świecie.

Od co najmniej 20 lat czynnie zajmuje się praktyką stosowania prawa. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, karnym skarbowym (k.k.s.) i w postępowaniach o wydanie listu żelaznego i ENA. Reprezentuje Klientów również w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz przed Sądami pracy. Nieobce są mu liczne dziedziny prawa administracyjnego i podatkowego. Liczne grono jego klientów, to zarówno osoby indywidualne, jak i firmy (przedsiębiorcy) prowadzący działalność gospodarczą we wszelkich formach organizacyjno – prawnych. Wszystkim swoim Klientom zapewnia wysoką jakość usług i porad prawnych. Jest człowiekiem sukcesu, o szerokich zdolnościach interpersonalnych, które doskonale sprawdzają się na salach sądowych oraz w negocjacjach między stronami o spornych interesach.

W grudniu 2012 roku Kancelaria mecenasa Mariusza Ratajczaka wygrała prestiżowy konkurs zorganizowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i otrzymała tytuł AMBASADORA MAŁEGO BIZNESU oraz Statuetkę Ambasadora, a w 2016 r. została ponownie laureatem tegoż konkursu.

Współpracuje z wieloma prawnikami i kancelariami z całej Polski. Dodatkowo wieloletnia współpraca z kontrahentami oraz prawnikami na gruncie prawa niemieckiego pozwoliła mu na wypracowanie profesjonalnej pomocy prawnej także na płaszczyźnie spraw międzynarodowych.