Uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przewiduje, że będzie można wycinać drzewa i krzewy na prywatnej posesji bez zezwolenia, poza przypadkami, gdy  ich usunięcie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże Rady Gminy będą mogły stanowić w ramach aktów prawa miejscowego, przykładowo jakich drzew nie można w ogóle wycinać, a na jakich wycięcie potrzebne będzie jednak zezwolenie. Projekt przewiduje, że to właśnie uchwały Rady Gminy będą ustalały stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców ze względu na rodzaj, gatunek, obwód pnia lub powierzchnię krzewów. Stawki nie mogą przekroczyć 500 zł za drzewa i 200 zł za krzewy. Zmiany oznaczają, że skoro nie będzie zezwoleń, to również nie będzie wysokich kar za nielegalną wycinkę. Przepisy przejściowe noweli przewidują, że istnieje możliwość anulowania kar, jeżeli dane postępowanie nie zostało zakończone decyzją ostateczną w chwili wejścia w życie nowelizacji.