W marcu 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał (sygn. U 1/07), że rozporządzenie MSWiA pozwalające strażnikom miejskim używać fotoradarów zostało wydane z przekroczeniem delegacji określonej w prawie o ruchu drogowym, a w związku z tym przepisy te utraciły moc. W takiej sytuacji straże miejskie zaczęły przekazywać zdjęcia z fotoradarów policjantom. Ci na ich podstawie wysyłali do kierowców nakazy grzywny, a gdy delikwenci się nie przyznawali – kierowali sprawy do sądu, powołując się na dowód w postaci zdjęcia z fotoradaru wykonanego przez strażników miejskich. W dniu 29 października 2007 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi – Północ – powołując się na wyrok TK – nie uwzględnił dowodu, którym było zdjęcie z fotoradaru i wydał wyrok uniewinniający (sygn. VIII W 2237/07). Nie jest on jeszcze prawomocny.