Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I OSK 1946/11) orzekł, iż podział na nowo obszaru scalonego musi uwzględniać ustawowe prawo każdego uczestnika tej procedury do otrzymania w naturze ekwiwalentu scaleniowego.

Przyznanie ekwiwalentu pieniężnego zamiast nieruchomości zamiennej jest wywłaszczeniem, a nie scaleniem.

Pozbawienie własności w trybie scalenia jest rażącym złamaniem prawa

Z art. 105 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  wynika, że w zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje na własność lub w użytkowanie wieczyste ekwiwalentne działki. Jest to prawo ustawowe i musi być bezwzględnie chronione – powiedział sędzia Jan Tarno, uzasadniając wyrok oddalający skargę kasacyjną. – Jeżeli zamiast nieruchomości przyznany zostaje ekwiwalent pieniężny, jest to wywłaszczenie, a nie scalenie. Pozbawienie własności w trybie scalenia jest rażącym naruszeniem prawa – uznał NSA.

Unieważnienie uchwały oznacza, że nie obowiązuje ona również wszystkich innych uczestników procesu scaleniowego.