W projekcie zmian prawa karnego przewiduje się znaczne zaostrzenie kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami.

Za przestępstwo dokonane ze szczególnym okrucieństwem przewiduje się karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo Sąd będzie miał obowiązek zasądzać od sprawy świadczenie w wysokości 1000 zł na rzecz ochrony zwierząt.