W wyroku wydanym w sprawie  I OSK 296/10 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż odszkodowanie za wywłaszczenie części nieruchomości może być rekompensatą tylko za ten grunt, nie może natomiast stanowić rekompensaty za spadek wartości pozostałej części nieruchomości. W ocenie NSA spadek wartości sąsiednich nieruchomości nie mieści się w pojęciu „wywłaszczenie”.

W uzasadnieniu przeważały trzy postulaty: „Pieniądze przysługują tylko za wywłaszczony grunt. Odszkodowanie za sąsiednią działkę się nie należy. Właścicielom nieruchomości pozostaje sąd cywilny.”