Bardzo miło jest nam podzielić się informacjami o dotychczasowych wynikach współpracy PRO BONO ze stowarzyszeniem Adoptuj Psiaka – Polska Organizacja Pomocy Zwierzętom, które jako adwokaci reprezentujemy i wspieramy w sprawach karnych, gdzie walczymy ze sprawcami znęcania się nad zwierzętami.
Współpraca trwa już blisko dwa lata, wzięliśmy aktywny, procesowy udział w blisko trzydziestu sprawach karnych przed sądami na obszarze całego województwa lubuskiego. Dotychczas udało nam się zakończyć prawomocnie, z wyrokami skazującymi, około dziesięciu postępowań, natomiast kilkanaście jeszcze się toczy, w tym cztery z nich, przed sądami odwoławczymi, na skutek wniesienia przez nas apelacji od wyroków sądów I instancji w zakresie wymierzonej zbyt łagodnej kary. Przygotowaliśmy ponad sto procesowych wystąpień na piśmie z argumentacją i w obronie zwierząt.
Ponadto, kierując determinacją i sumiennością w doprowadzaniu do ponoszenia zasłużonej odpowiedzialności karnej przez osoby znęcające się nad zwierzętami, 4-krotnie składaliśmy skuteczne zażalenia na postanowienia organów ścigania o umorzeniu postępowań przygotowawczych w tych sprawach.
Możemy podzielić się optymistyczną refleksją, że m.in. dzięki naszej pracy i nieustępliwości, linia orzecznicza sądów zdecydowanie surowiej (bezwzględne kary pozbawienia wolności) a tym samym sprawiedliwiej, karze sprawców dopuszczających się okrucieństw wobec zwierząt!!!
Możecie być Państwo pewni, że w dalszym ciągu będziemy wspierać bezpłatnie organizacje niosące pomoc naszym braciom mniejszym.
Sprawiedliwość jest po naszej stronie!
Bądźcie z Nami!