Zgodnie z art. 52 par 2 kodeksu rodzinnego na wniosek wierzyciela Sąd może orzec rozdzielność majątkową. W praktyce ścierają się dwa przeciwne poglądy, jeden dający przewodnią rolę zasadzie ochrony rodziny i służebną wobec niej funkcję wspólności majątkowej i drugi, który wspiera wierzyciela. Sąd Najwyższy w wyroku IICSK 387/13 przychylił się tego drugie podglądu..