Z uwagi na występowanie wielu problemów w praktyce, jeden z Sądów przedstawił zagadnienie prawne Sądowi Najwyższemu do rozpoznania: czy przesłanka wspólnego pożycia, rozumiana, jako więź łącząca dwie osoby pozostające w relacjach, jak małżonkowie, dotyczy także osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich tej samej płci? Sąd Najwyższy odpowiedział twierdząco na to pytanie. Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą w rozumieniu art. 691 par 1 k.c. jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą – także osoba tej samej płci.