NSA w poszerzonym składzie uznał, że wniesienie przez osobę fizyczną udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej nie jest odpłatnym zbyciem.

„Przychód powstanie tylko wtedy, gdy aport został wniesiony do spółki kapitałowej” – powiedział, uzasadniając rozstrzygnięcie, sędzia Stanisław Bogucki. – „Tak wynika wyraźnie z przepisów, nie można jednak obowiązku opodatkowania rozciągać na wkłady do spółek osobowych”.

Zdaniem NSA wspólnik wnoszący udział do spółki osobowej nie uzyskuje  przysporzenia majątkowego. Nabywa tylko całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym.

Sąd przypomniał też, że od 1 stycznia 2011 r. ustawa o PIT zwalnia z podatku przychody z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej (art. 21 ust. 1 pkt 50b). – Nie świadczy to jednak o tym, że wcześniej taki przychód był opodatkowany – powiedział sędzia Bogucki. – To zmiana doprecyzowująca.