Stwierdzenie w akcie notarialnym, że pieniądze na zakup np. mieszkania pochodzą ze wspólnego majątku, można podważyć przy jego podziale.

 

Deklaracja notarialna o pochodzeniu środków nie jest decydująca przy kwalifikowaniu majątku jako wspólnego bądź osobistego. O tym decyduje prawo (art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W razie sporu badane są inne okoliczności, zwłaszcza z jakich źródeł środki pochodziły. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura akt: II CSK 363/11).

 

Sąd Najwyższy wskazał:

 

– Oświadczenie notarialne o pochodzeniu środków na poczet ceny nie przesądza o ich charakterze – powiedział sędzia Grzegorz Misiurek. – O tym decydują zasady kodeksu rodzinnego (art. 33). SO dokonał powierzchownej oceny, nie do zaakceptowania. Dlatego musi dokonać ponownego rozliczenia.