Z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku (IBPB2/415-178/08/BJ/KAN-821/01/08/K AN-3740/04/08) wynika, iż jeżeli bank umarza wcześniej naliczone odsetki, to dana osoba uzyskuje przychód, który powinna opodatkować.

W przedmiotowej sprawie podatnik zawarł z bankiem ugodę, w której wynegocjował zasady spłaty swojego zadłużenia z tytułu przeterminowanego bezgotówkowego kredytu. Podatnik wywiązał się z nich i w związku z tym bank częściowo zredukował naliczone wcześniej odsetki. Wystawił też kredytobiorcy informację PIT-8C, w której wykazał jego dochód. Izba uznała, że było to prawidłowe postępowanie. Kredytobiorca osiągnął bowiem dochód z innych źródeł, który powinien wykazać w zeznaniu rocznym. Gdyby natomiast ugoda dotyczyła obniżenia odsetek, które jeszcze nie były wymagalne, wówczas opodatkowanie by nie wystąpiło. Wówczas byłaby to neutralna podatkowa zmiana umowy kredytowej.