Mecenas Mariusz Ratajczak odbył Studia Doktoranckie (III stopnia) na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.
Gratulujemy!