Obecność funkcjonariusza policji lub prokuratora przy pierwszym spotkaniu adwokata z zatrzymanym powinna być uzasadniona” – twierdzi RPO

Art. 245 § 1kpk co do zasady zapewnia gwarancje prawa do obrony w jego formalnym aspekcie – przyznaje prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Jej wątpliwości budzi jednak to, że zatrzymujący może zastrzec, iż będzie obecny podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem.

Wątpliwości wywołuje nie tyle sama możliwość złożenia takiego zastrzeżenia i w konsekwencji obecność zatrzymującego podczas ich rozmowy, ile to, że ustawa nie określa sytuacji, w których może dojść do takiej kontrolowanej rozmowy. Ustawodawca pozostawił zatrzymującemu swobodę w decydowaniu o jego obecności podczas tej rozmowy.

Rzecznik uważa, że swoboda ta i sposób jej wykorzystania nie podlega jakiejkolwiek zewnętrznej weryfikacji. – Tak więc art. 245 procedury karnej nie chroni jednostki przed arbitralnością władzy – twierdzi RPO, który zaskarżył go do Trybunału Konstytucyjnego.