W dniu 20 sierpnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa bankowego. Celem nowelizacji jest ustanowienie rachunków rodzinnych dla osób, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki, w tym świadczenie z tytułu 500+. Na mocy stosowanych przepisów środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym nie będą podlegać egzekucji i zagwarantują posiadaczowi ww. rachunku swobodne korzystanie z tych środków, także w przypadku skierowania przeciwko niemu egzekucji. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia o numerach rachunków, z których są one wypłacane. Banki założą specjalne subkonta, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Założenie takiego rachunku nie będzie jednak obowiązkiem, lecz prawem.