Od dnia 1 lipca 2016 weszła w życie nowela prawa bankowego. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie spadkobiercom ustalenie kont osób zmarłych i innych zapomnianych rachunków osób fizycznych, prowadzonych we wszystkich działających w kraju bankach i SKOKach. Dodatkowo, nowe prawo ułatwi również podjęcie decyzji o dziedziczeniu.