Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uważa, iż przepisy postępowania karnego ograniczające dostęp do akt sprawy na etapie postępowania przygotowawczego są niezgodne z konstytucją i w związku z tym kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Jest to wynikiem licznychskarg od podejrzanych i ich obrońców w sprawie nieudostępniania im akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego, jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rzecznika. Skarżący wskazują w nich, że brak dostępu do akt w trakcie postępowania przygotowawczego uniemożliwia skuteczną obronę w zakresie stosowania i przedłużania aresztu tymczasowego.
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że decyzja o odmowie udostępnienia akt pozostaje w ścisłym związku z zagwarantowanym konstytucją prawem podejrzanego do obrony. Jego zdaniem, jest też niezgodna z zasadą przyzwoitej legislacji przez to, że nie wyznacza precyzyjnie zakresu dopuszczalnej ingerencji w konstytucyjne prawo do obrony.