Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku w sprawie I SA/Gd 852/15 wskazał, że jeżeli podatnik przebywał na zwolnieniu lekarskim i miał możliwość nadać pocztą do urzędu skarbowego informację, o stanie zdrowia to również miał możliwość w tym czasie napisać i wysłać odwołanie od decyzji. W związku z tym, Sąd zadecydował, iż nie przysługuje mu możliwość przywrócenia terminu na tę czynność. WSA w Gdańsku uznał, że tylko w wyjątkowych sytuacjach może zostać przywrócony termin.