W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący ryczałtów za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym. Trybunał stwierdził, że stosowanie przepisów dotyczących pracowników administracji do kierowców zatrudnionych w firmach przewozowych, nie jest zgodne z Konstytucją. Skutkiem wyroku jest to, iż przepisów, które są powołane w wyroku, nie można zastosować w przypadku kierowców, którzy wykonują przewozy w transporcie międzynarodowym. Trybunał stanął na stanowisku, że regulacje dotyczące okazjonalnych podróży służbowych pracowników administracji są nieadekwatne dla branży transportowej. Zatem w przypadku wniesienia do sądu przez pracownika powództwa o zapłatę ryczałtów za nocleg z powołaniem się na zapisy Kodeksu pracy i rozporządzenia dotyczącego pracowników administracji, sąd powinien takie powództwo oddalić (sygn. akt: K 11/15).