Wsparcie prawne dla stowarzyszeń, organizacji i instytucji, pomagającym zwierzakom, albo jak mówił św. Franciszek z Asyżu, naszym braciom mniejszym!
 
Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o licznych przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, podjęliśmy decyzję o bezpłatnym wsparciu prawnym organizacji, w zakresi reprezentacji ich praw jako pokrzywdzonych w sprawach karnych przeciwko sprawcom znęcania się nad zwierzętami.
 
Wszystkie szczegóły można uzgodnić z nami telefonicznie lub w siedzibie Naszej kancelarii. Wszystkie dane są dostępne na stronie www.adwokatratajczak.pl
 
„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.” (Immanuel Kant)