Od dnia 23 października 2011 roku w życie wchodzą zmiany  kodeksu cywilnego. W prawie spadkowym, zmianie podlega między innymi, dotychczasowa zasada uniemożliwiająca testowanie konkretnymi składnikami na konkretne osoby, która zastąpiona zostanie tzw. zapisem windykacyjnym. Zapis ten:

  1. pozwala testować konkretne składniki na konkretne osoby
  2. nabycie własności następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy
  3. zapisu można dokonać tylko w testamencie notarialnym
  4. spadkodawca może go odwołać do ostatnich swych dni
  5. tą drogą można przekazać tylko rzeczy indywidualnie oznaczone
  6. zapisobierca odpowiada za długi spadkowe  i posiłkowo zachowek
  7. oczywiście nie musi przyjmować zapisu

Zaznaczyć należy, iż według obecnie obowiązujących przepisów szczegółowe dyspozycje spadkodawcy nie mają szans. Sędzia wyliczy średnie udziały i według nich podzieli masę spadku.