W najbliższym czasie Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć w powiększonym składzie siedmiu sędziów, budzące wiele kontrowersji w doktrynie zagadnienie czy sprawę przeciwko byłemu przedsiębiorcy rozpatruje sąd gospodarczy czy cywilny.

Oczywistym jest, iż odpowiedź ma istotne konsekwencje praktyczne. Od niej bowiem zależy, czy sprawa przeciwko byłemu przedsiębiorcy wniesiona przez innego przedsiębiorcę toczyć się będzie w postępowaniu odrębnym obowiązującym w sprawach gospodarczych, w którym obowiązują szczególne wymagania formalne i surowe rygory, które mają gwarantować ich sprawne i szybkie rozstrzyganie, przede wszystkim tzw. prekluzja dowodowa, czy też w trybie zwykłym, obowiązującym gdy jedna ze stron albo obie nie są przedsiębiorcami.

Uchwała siedmiu sędziów będzie miała w SN sygn. II CZP 102/08.