W ostatnim czasie Sąd Najwyższy w wyroku (IICSK 349/12) potwierdził, iż jeżeli podział majątku następuje w okresie późniejszym niż zaraz po rozwodzie, a w tym okresie późniejszym wartość spółki jednego z małżonków wzrośnie, to podziałowi podlega zwiększony majątek. Należy przypomnieć również w tym miejscu, że założona w trakcie małżeństwa spółka kapitałowa przez jedno z małżonków, wchodzi do ich majątku wspólnego i podlega podziałowi.