Coraz więcej firm decyduje się na elektroniczną ewidencję czasu pracy. Do potwierdzania obecności na stanowisku wykorzystują odcisk palca albo skan tęczówki oka.

Jednakże obowiązujące przepisy pozwalają pracownikom uniknąć przekazania pracodawcy odcisków palca lub innych danych biometrycznych do ewidencjonowania czasu pracy.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych:

Otóż w ocenie ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych pracodawca może żądać informacji innych niż określone w art 221 kodeksu pracy jedynie w sytuacji, gdy ich udostępnienie nakazują odrębne przepisy. W chwili obecnej na gruncie prawa polskiego nie ma regulacji zezwalających pracodawcom na żądanie od podwładnych danych biometrycznych, jak linie papilarne, obraz tęczówki oka czy kod DNA. Dlatego też gromadzenie przez firmę odcisków linii papilarnych osób zatrudnionych w celu kontroli czasu pracy jest zabronione. W ocenie ekspertów są to też informacje nieadekwatne do celu, jaki pracodawca zamierza osiągnąć dzięki ich wykorzystaniu. Czas pracy można bowiem kontrolować za pośrednictwem innych środków, mniej ingerujących w czyjąś prywatność.

Co więcej według eksperta z Głównego Inspektoratu Pracy Anna Bydłoń:

„(…) Nie ma wielu sygnałów o bezprawnych żądaniach przełożonych dotyczących udostępniania linii papilarnych czy tęczówki (…) odmowa zeskanowania odcisku palca nie może być powodem sankcji dyscyplinarnych (…)”

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy:

Mniej radykalnie przedstawia się stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż zdaniem PIP, jeśli pracownik sam zgodzi się udostępnić odcisk palca np. do celów ewidencjonowania czasu pracy, to prawo nie jest naruszane.