Trybunał Konstytucyjny zajął się problemem bardzo istotnym z punktu widzenia obrony i podejrzanego. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012 roku uznał, iż zastrzeżenie w art. 73 par 3 kpk kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą jest sprzeczny z konstytucją.

Krytykowany od dawna przez obrońców zaskarzony przepis przestanie obowiązywać 18 grudnia 2013 roku.