Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnegoz września 2015 r. kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że okres na wznowienie postępowań cywilnych po uprawomocnieniu się wyroku wydłuży się z pięciu do dziesięciu lat. Wydłużenie terminu na wznowienie postępowań cywilnych obowiązywać będzie we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje teraz termin pięcioletni.