Sejm uchwalił nowelę kodeksu postępowania cywilnego, która ma na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia rachunku bankowego, z myślą o ułatwieniu dochodzenia wierzytelności poza granicami kraju w sprawach cywilnych i handlowych. Wierzyciel ścigający dłużnika z innego kraju będzie mógł zabezpieczyć pieniądze na jego koncie za sprawą europejskiego nakazu zabezpieczenia pieniędzy. Nakaz będzie uznawany w całej UE z wyjątkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa. Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.