Z dniem 17 lutego 2014 roku weszła w życie oczekiwana od dawna nowelizacja kodeksu postępowania karnego odnośnie możliwości zaskarżania postanowienia Sądu odmawiającego wydania listu żelaznego. Dotychczas sprawa kończyła się na jednej instancji ( właściwy Sąd Okręgowy)a w przypadku, gdy Sąd nie uwzględnił wniosku podejrzanego sprawa była zakończona. Brak możliwości zaskarżenia takiego postanowienia niewątpliwie naruszał gwarancyjne funkcje prawa karnego. Nowelizacja była oczekiwana przez praktyków adwokatów, albowiem dotychczas nie można było procesowo zweryfikować negatywnej decyzji dla podejrzanego.