Wyroki sądowe oraz interpretacje urzędów potwierdzają, że także firmy, które korzystają z leasingowanego auta z tzw. kratką, mogą pomniejszyć swój podatek o cały VAT. Zasada ta obowiązuje zarówno przy płaceniu rat, jak i przy wykupie po zakończeniu umowy.

Stanowisko takie ukształtowało się po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora, po wydaniu którego samochody z tzw. kratką wróciły do łask fiskusa.

ETS stwierdził, że polskie przepisy, które ograniczają prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do samochodów z tzw. kratką, są niezgodne z prawem UE. Wyrok ten ma też wpływ na rozliczenie podatku naliczonego przy wydatkach na pojazd leasingowany. Ograniczenie odliczenia dla aut z tzw. kratką (do 60 proc. VAT naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł) używanych w leasingu także jest niezgodne z dyrektywą. Tak wynika z orzeczeń wydanych już po wyroku ETS, np. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z 12 marca 2009 r. (sygn. I SA/ Ol 59/09) oraz WSA w Lublinie z 18 marca 2009 r. (sygn. I SA/Lu 49/09). Potwierdziło to również Ministerstwo Finansów w interpretacji z 13 lutego 2009 r. (PT3/812/4/15/CZE/09/185).

Reasumując podkreślić należy, iż przedsiębiorca, który korzysta z samochodu z tzw. kratką na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może odliczyć cały VAT z poszczególnych rat. Co więcej, jeśli po zakończeniu umowy zechce kupić pojazd, pomniejszy swój podatek o VAT z faktury. Fiskus się na to zgadza, bo „wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu” (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 kwietnia 2009 r., nr IPPP1-443-221/09-2/PR).

Wyłączenie zwolnienia:

Firma, która skorzysta z pełnego odliczenia, musi jednak pamiętać, że zmienią się zasady rozliczania pojazdu w razie jego późniejszej sprzedaży. W sytuacji gdy przedsiębiorca leasingujący auto z tzw. kratką, po zakończeniu umowy je kupuje, a potem sprzedaje np. pracownikowi, podczas zbycia nie będzie mu przysługiwało zwolnienie.