Zajęcie nieruchomości przez komornika jest bezskuteczne wobec jej nowego właściciela, jeśli w chwili kupna w księdze wieczystej nie było wzmianki o tym zajęciu.
Jednakże w wyroku z dnia 4 kwietnia 2006 roku Sąd Najwyższy orzekł, iż inaczej będzie jeżeli nabywca wiedział o wszczęciu egzekucji z nabywanej nieruchomości. Otóż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wpis o wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest skuteczny wobec osób trzecich, w tym jej nabywcy, dopiero od momentu dokonania wzmianki w księdze wieczystej. W/w wyrokiem skorygowano dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego, zajęte w wyroku z dnia 24 lutego 1996 roku (sygn. I CSK 96/96) stanowiące, że moc wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości rozciąga się w wstecz do daty złożenia wniosku o ten wpis.
Zauważyć należy, iż praktycznego znaczenia tego wyroku zarówno dla kupujących nieruchomości jak i dla wierzycieli nie sposób przecenić. Oczywistym jest, iż zwiększa on pewność nabywców, że nie obciążają ich dugi dotychczasowego właściciela. Jednakże dla wierzycieli nie jest on zbyt korzystny. Dlatego też Sąd Najwyższy zaznaczył, iż wierzyciel może w oparciu o art. 925 par. 2 kpc dowodzić, iż nabywca nieruchomości wiedział już wcześniej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.