Resort sprawiedliwości podsumował pierwsze półrocze 2016 roku w zakresie działalności sądów. Większość wskaźników opisujących pracę sądów jest gorsza niż w roku 2015. Z 5,8 do 6 wzrósł odsetek spraw, które w pierwszej instancji trwają ponad rok, a z 1,0 do 1,1, tych trwających ponad trzy lata. Przybyło uwzględnionych skarg na opieszałe sądy (z 9,9 do 10,8). Gorzej jest też z opanowaniem wpływów. Określający je wskaźnik w 2014 r. wyniósł 101,4 proc., a w trzech kwartałach 2015 r. już 96,9 proc.,  w pierwszej połowie 2016 r. 95,4. Oznacza to, że w 2014 r. sądy załatwiły sprawy, które wpływały na bieżąco, plus z poprzednich lat, a teraz nie radzą sobie nawet z bieżącym wpływem.