Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, iż akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Orzeczenie ma bardzo praktyczny wymiar dla praktyki, a w szczególności dla spraw rodzinnych. (sygn. akt III CZP 58/12).