Agata Wojciechowska

W 2003 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku swej kariery zawodowej, czyli od ponad 17 lat, związana z praktyką stosowania prawa i pracą w kancelarii prawnej z nastawieniem na bezpośredni kontakt z klientem.

a.wojciechowska@adwokatratajczak.pl

+48 698 216 064

Wytrwała i konsekwentna w dbałości o interesy klienta. Ambitna w realizacji zamierzonych celów. W realiach ciągle zmieniających się przepisów, nastawiona na stałe poszerzanie swej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Od 2007 r. członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej, najpierw jako aplikant adwokacki, a następnie jako adwokat. Przez okres prawie dwóch lat zajmowała się nauczaniem przedmiotów związanych z prawem w szkole dla dorosłych. W okresie odbywania aplikacji adwokackiej laureatka izbowego i międzyizbowego konkursu krasomówczego. W codziennej praktyce chętnie korzysta ze zdobytych w ten sposób umiejętności.

W zakresie jej zainteresowań, a jednocześnie działań pozostają przede wszystkim prawo cywilne, handlowe, karne , jak również zagadnienia administracyjne oraz podatkowe. Z prawdziwą pasją i zaangażowaniem podchodzi do prowadzenia procesu oraz analizy proceduralnych możliwości wsparcia interesów klienta. Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego nawiązała liczne kontakty z niemieckimi kancelariami prawnymi, poszukując możliwości pomocy podmiotom krajowym oraz poznała niemieckie procedury administracyjne, w tym podatkowe i celne. Otwarta na praktyki negocjacyjne oraz uczestnictwo w mediacjach.