Ewa Kryś

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej.

e.krys@adwokatratajczak.pl

Specjalizuje się w prawie karnym i prawie cywilnym. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo handlowe. Jest osobą otwartą i pełną optymizmu. Szczegółowo bada sprawy klientów i szuka rozwiązań, które przełożą się na pomyślne zakończenie danego problemu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku informatyka i ekonometria oraz studia licencjackie na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jej pasją jest gra w golfa. W wolnym czasie spędza czas z rodziną.