1 października zmienia się regulamin urzędowania sądów powszechnych Korekta przepisów jest konieczna ze względu na nagrywanie przebiegu rozpraw.

Zmiany przedstawiając się następująco:

Ministerstwo Sprawiedliwości nakłada też na prezesów sądów apelacyjnych obowiązek tworzenia oddziałów i sekcji informatycznych. Więcej będzie zespołów do spraw analiz i organizacji pracy.

Uczestnik postępowania będzie mógł pozostać w pozycji siedzącej wtedy, gdy wymagać będzie tego jakość nagrania. Przewodniczący składu orzekającego w konkretnej sprawie ma czuwać nad prawidłowym nagraniem dźwięku albo obrazu i dźwięku. Wolno mu zarządzić, aby osoba zwracająca się do sądu lub odpowiadająca na jego pytania siedziała w sali rozpraw na miejscu przeznaczonym dla świadka.

Strona musi mieć zagwarantowany dostęp nie tylko do płyt, lecz także do urządzeń, które pozwolą na ich odtworzenie. Odsłuchanie będzie możliwe albo w czytelni, albo biurze obsługi interesantów. Udostępnionego w budynku sądu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku strona nie ma prawa samodzielnie kopiować.

Sąd I instancji będzie przesyłał do odwoławczego w ślad za aktami sprawy także wersję elektroniczną uzasadnienia swojego orzeczenia. Jeśli sprawa trafi do apelacji na skutek środka odwoławczego, ten sąd dostanie dostęp do zapisu (obrazu i dźwięku) za pomocą systemu teleinformatycznego.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym akta sprawy są prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Wszystkie pisma procesowe papierowe są przekształcane w formę elektroniczną, a następnie włączane do akt. Przechowuje się je w pomocniczym zbiorze dokumentów, który jest udostępniany na zasadach takich jak udostępnianie akt sądowych.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19-09-2012 roku (Dz.U.2012.poz.1070).