Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt  II SAB/Gd213/15 przypomniał, że w sprawach o udostępnienie informacji publicznej wnioski mogą być skutecznie złożone poprzez ich przesłanie e-mailem, w tym pomimo braku autoryzowanego podpisu. Skuteczność złożenia takiego wniosku potwierdzona może zostać wydrukiem z poczty e-mailowej. Sąd orzekł przy tym jednocześnie, że negatywne skutki nieprawidłowej obsługi poczty elektronicznej, czy systemu ePuaP przez organy administracji publicznej, nie mogą być przerzucane na osoby korzystające z tych systemów, a takie uchybienia organu, jak np. brak na stronie Biuletynu Informacji Publicznej adresu elektronicznej skrzynki podawczej lub też jej nieobsługiwanie, stanowią naruszenie prawa.