W dniu 26.07.2007 r. Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 115/07 orzekł, że Sąd musi tak wytłumaczyć motywy rozstrzygnięcia, by w wyższej instancji mogła zostać oceniona jego prawidłowość. Braki w uzasadnieniu są wystarczającym powodem uchylenia werdyktu i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.