W dniu 19 kwietnia 2018 r. Adwokaci Mariusz Ratajczak oraz Patrycja Lipińska-Sołtysiak wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”, poszerzając tym samym swoją wiedzę w tym zakresie.