Przełomowy i precedensowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce (Bugajny i inni przeciwko Polsce, sygn. 22531/05). Sąd zasądził na rzecz trzech Polaków rekordowe odszkodowanie w wysokości 247 tys. Euro.
Trzej mieszkańcy Poznania, mieli 6 ha gruntu. W 1995 r. wystąpili do miasta o podział tych działek pod zabudowę mieszkaniową. Tak się stało, a część gruntu przeznaczono na tzw. drogi wewnętrzne, a nie publiczne, choć korzystali z nich nie tylko właściciele nieruchomości. W rzeczywistości dojazdy odgrywały więc rolę dróg publicznych. Dlatego zainteresowani domagali się odszkodowań, ale ich nie dostali. Urzędnicy argumentowali, że przysługują one jedynie w razie ujęcia dróg w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem taki plan nie przewidywał na tym terenie dróg publicznych. Wszystkie sądy w Polsce, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, sądy cywilne oraz Sąd Najwyższy, również nie uznały roszczeń właścicieli, dlatego skierowali oni sprawę do Trybunału w Strasburgu. Ich argumenty odwoływały się głównie do zasady ochrony prawa własności. Sędziowie Trybunału uznali, że doszło do naruszenia art. 1 protokołu europejskiej konwencji praw człowieka. Wyrok jest ostateczny.