Ten, kto kupił np. samochód nie taki, jak wynikało z zapewnień sprzedającego, może skorzystać z rękojmi lub twierdzić, że wprowadzono go w błąd

Uchwała SN jest korzystna dla kupujących, gdyż wyraźnie potwierdza ich dodatkowe uprawnienie (sygnatura akt: III CZP 90/11).

W określonych sytuacjach, zwłaszcza po upływie rocznego terminu na skorzystanie z rękojmi czy dwóch lat w sprawach konsumenckich, powołanie się na błąd może być jedyną drogą żądania zrekompensowania wady czy naprawienia szkody. Uprawnienie do powołania się na błąd zaczyna bowiem biec od chwili jego wykrycia.

Warto wskazać, iż terminy przedawnienia dla w.w instancji biegną odmiennie a mianowicie:  Rękojmia – uprawnienia z rękojmi wygasają po upływie roku od wydania rzeczy kupującemu, chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił, Sprzedaż konsumencka – sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w razie jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru, Błąd – w razie błędu uprawnienie do uchylenia się od skutków oświadczenia woli wygasa z upływem roku od jego wykrycia.

Na podst. art. 88, 563 i 568 kodeksu cywilnego oraz art. 4 i 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej