„Postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie listu żelaznego” – referat Mec. Mariusza Ratajczaka!

W dniu 26.09.2020 r. Mec. Mariusz Ratajczak wziął udział w Ogólnopolskiej Konferncji Naukowej „Standardy dowodzenia w postępowaniu karnym”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP i Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie wygłosił na niej referat pt. „Postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie listu żelaznego”