Nowela kodeksu karnego, którą przyjął rząd w dniu 29 grudnia 2016 roku dotyczy konsekwencji niepłacenia alimentów na dzieci. Na dzień dzisiejszy w kodeksie karnym mowa jest jedynie o „uporczywym uchylaniu się” od obowiązku alimentacyjnego. Projekt nowelizacji zakłada uzupełnienie art. 209 k.k. w ten sposób, aby osoba, której dług alimentacyjny stanowić będzie równowartość co najmniej 3 należnych świadczeń okresowych, może trafić na rok do więzienia. Tzw. dłużnicy alimentacyjny będą mogli uniknąć kary wówczas, gdy przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, dobrowolnie wyrównają zaległości. Wyższa kara będzie grozić tym, którzy niepłaceniem alimentów narażać będą osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb.